आजः ३० जेष्ठ, २०७८ (आइतबार)
१३ जुन, २०२१

१३ जुन २०२१ नेपाली विकिपीडियामा अहिले सम्म ३१,९२७ लेखहरू छन।
लेखहरू
फाइलहरू
प्रयोगकर्ताहरू
सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू
बोटहरू
प्रवन्धकहरू
प्रशासकहरू
चेकयुजरहरू
ओभरसाइटरहरू
३१,९२७ १,२३९ ५३,२१२ ११६
Animated-Flag-Nepal.gif