आजः ९ असार, २०८१ (सोमबार)
२४ जुन, २०२४

२३ जुन २०२४ नेपाली विकिपीडियामा अहिले सम्म ३१,५४७ लेखहरू छन।
लेखहरू
फाइलहरू
प्रयोगकर्ताहरू
सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू
बोटहरू
प्रवन्धकहरू
प्रशासकहरू
चेकयुजरहरू
ओभरसाइटरहरू
३१,५४७ १,३०६ ६७,६४९ ८८