NE यो प्रयोगकर्ता नेपाली भाषाको जानकार हुनुहुन्छ।

नेपाली भाषा बोल्न सक्ने विकिपीडियनहरूको सूची। आफूलाई यस श्रेणीसित जोडनलाई, तपाँईले यो युजर बक्स जोड्न सक्नुहुन्छ। {{User ne}}.

 • यदि तपाँई नेपाली भाषाको मातृभाषी हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्रयोगकर्ता पृष्ठमा यो टेम्पलेट जोडनुहोस। {{User ne-N}}
 • यदि तपाँई आधारभूत स्तरको नेपाली जान्नु हुन्छ भने आफ्नो प्रयोगकर्ता पृष्ठमा यो टेम्पलेट जोडनुहोस। {{User ne-1}}
 • यदि तपाँई मध्यवर्ती स्तरको नेपाली जान्नु हुन्छ भने आफ्नो प्रयोगकर्ता पृष्ठमा यो टेम्पलेट जोडनुहोस। {{User ne-2}}
 • यदि तपाँई अग्रिम स्तरको नेपाली जान्नु हुन्छ भने आफ्नो प्रयोगकर्ता पृष्ठमा यो टेम्पलेट जोडनुहोस। {{User ne-3}}
 • यदि तपाँई मातृभाषा जस्तै नेपाली जान्नु हुन्छ भने आफ्नो प्रयोगकर्ता पृष्ठमा यो टेम्पलेट जोडनुहोस। {{User ne-4}}
 • यदि तपाँई ब्यवसायिक स्तरको नेपाली जान्नु हुन्छ भने आफ्नो प्रयोगकर्ता पृष्ठमा यो टेम्पलेट जोडनुहोस। {{User ne-5}}

उपश्रेणीहरू

यो श्रेणीका जम्मा ६ श्रेणीहरू मध्ये निम्न ६ उपश्रेणीहरू छन्।

U

 • User ne(६ (श्रे), ८७ (पृ))
 • User ne-1(१ (श्रे), ६ (पृ))
 • User ne-2(१ (श्रे), ४ (पृ))
 • User ne-3(१ (श्रे), १६ (पृ))
 • User ne-4(१ (श्रे), ८ (पृ))
 • User ne-5(१ (श्रे), २ (पृ))

"User ne" श्रेणीमा रहेका पृष्ठहरू

कुल ८७ मध्ये यस श्रेणीमा ८७ पृष्ठहरू रहेका छन्। यस सूचीमा भर्खरका परिवर्तनहरू प्रतिबिम्बित नहुन सक्छन् (थप जान्नुहोस्)।