पुरुष (♂) एक पुलिङ्गी हो जसको व्यवहार र हाउभाउमा पुरुषत्व हुन्छ।

सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन

बाह्य सूत्रसम्पादन