पुरुष (♂) एक पुलिङ्गी हो जसको व्यवहार र हाउभाउमा पुरुषत्व हुन्छ।

सन्दर्भ सामग्री

सम्पादन गर्नुहोस्