भिजुअल इडिटरको लोगो

भिजुअल इडिटर अथवा दृश्य सम्पादक विकिपिडियामा लेखहरु सम्पादन गर्ने एउटा नयाँ "दर्शनीय" विधि हो जसको प्रयोगको लागि कुनै सम्पादकलाइ विकिमार्कप (विकि-कोड) सिख्नु पर्ने आवश्यकता छैन । यो विधि "अल्फा" सदस्यलाई प्रारम्भिक रूपमा अंग्रेजी विकिपिडियामा डिसेम्बर २०१२ देखि उपलब्ध थियो जसलाई अप्रिल २०१३ देखि १६ भाषाहरुमा उपलब्ध गरिएको थियो र २०१३ जुन देखि लगभग सबै अन्य भाषाहरु मा उपलब्ध गरिएको छ ।

दृश्य सम्पादकको बारेमासम्पादन

सीमिततासम्पादन

समय रेखासम्पादन

सहायतासम्पादन