कर्नाटक

दक्षिणी भारतको राज्य

कर्नाटक दक्षिण भारतको एक प्रान्त हो।

कर्नाटक

स्थिति सम्पादन गर्नुहोस्

भूगोल सम्पादन गर्नुहोस्

संस्कृति सम्पादन गर्नुहोस्

सरकार तथा प्रशासन सम्पादन गर्नुहोस्

भारुण्ड भारतीय राज्य कर्नाटकको आधिकारिक निशान छाप हो ।

 
कर्नाटकको निशान छाप

जिलाहरू सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य कडीहरू सम्पादन गर्नुहोस्

यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्