विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

विश्व सम्पदा क्षेत्र ती स्थान हुन् जसलाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)द्वारा विशेष सांस्कृतिक अथवा भौतिक महत्त्वको रूपमा सूचीबद्ध गरिएका छन् ।

युनेस्को विश्व सम्पदा समितिको लोगो

विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीको लागि, हेर्नुहोस्:

अफ्रिका सम्पादन गर्नुहोस्

अमेरिका सम्पादन गर्नुहोस्

एसिया सम्पादन गर्नुहोस्

युरोप सम्पादन गर्नुहोस्


ओशिनिया सम्पादन गर्नुहोस्