उत्तरी अफ्रिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

उत्तरी अफ्रिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची निम्न रहेका छन् :-

अल्जेरियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

इजिप्टका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

लिबियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

मालीका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

मोरक्कोका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

सुडानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

ट्युनिसियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन