दक्षिणी अफ्रिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

दक्षिणी अफ्रिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची निम्न रहेका छन्:-

बोत्स्वानाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

लेसोथोका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

नामिबियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

जिम्बाब्वेका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

जाम्बियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

दक्षिण अफ्रिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन