आइभोरी कोस्टका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा आइभोरी कोस्टका ४ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।[१]

विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको स्थानसम्पादन

ढाँचा:World Heritage Sites in Côte d'Ivoire map

विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्र घोषित गरिएको आइभोरी कोस्टका सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्थलहरूको सूची:

नाम: विश्व सम्पदा समितिद्वारा दिइएको नाम
क्षेत्र: राष्ट्रको इलाका तथा क्षेत्र
समय: स्थापना भएको वर्ष
युनेस्को डेटा: विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सामेल गरिएको वर्ष तथा मापदण्ड
विवरण: सम्पदा क्षेत्रको बारेमा संक्षिप्त विवरण
सम्पदा क्षेत्र चित्र स्थान मापदण्ड क्षेत्रफल
हे (एकड)
वर्ष विवरण सन्दर्भहरू
कोमियो राष्ट्रिय निकुञ्ज    Cotजनजन,
  आइभोरी कोस्ट
प्राकृतिक:CotCom
(ix), (x)
7006115000000000000११,५०,००० (२८,००,०००) १९८३ [२]
विशाल बस्समको एतिहासिक सहर   Cotकोमियो,
  आइभोरी कोस्ट
सांस्कृतिक:CotSud
(iii), (iv)
7002110000000000000११० (२७०) २०१२ [३]
माउन्ट निम्बा कडा प्राकृतिक आरक्ष    Cotलोला प्रान्त,
  आइभोरी कोस्ट*
  गिनी*
प्राकृतिक:CotMou
(ix), (x)
7004180000000000000१८,००० (४४,०००) १९८१ [४][५] [६]
टाइ राष्ट्रिय निकुञ्ज   Cotगुइगलो
र ससान्द्रा,
  आइभोरी कोस्ट
प्राकृतिक:CotTai
(vii), (x)
7005330000000000000३,३०,००० (८,२०,०००) १९८२ [७]

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

  1. "World Heritage Properties in Côte d'Ivoire", UNESCO, अन्तिम पहुँच ३१ मार्च २०१५ 
  2. "Comoé National Park – Threats to the Site (2003)", UNESCO, अन्तिम पहुँच ३० अगस्ट २०१० 
  3. "Historic Town of Grand-Bassam", UNESCO, अन्तिम पहुँच १९ सेप्टेम्बर २०१२ 
  4. "Mount Nimba Strict Nature Reserve", UNESCO, अन्तिम पहुँच २८ मे २०१० 
  5. "Mount Nimba Strict Nature Reserve – Threats to the Site (1992)", UNESCO, अन्तिम पहुँच ११ सेप्टेम्बर २०११ 
  6. "Decision – 35COM 7A.3 – Mount Nimba Strict Nature Reserve (Côte d'Ivoire/Guinea) (N 155 bis)", UNESCO, अन्तिम पहुँच ११ सेप्टेम्बर २०११ 
  7. "Taï National Park", UNESCO, अन्तिम पहुँच २८ मे २०१० 

बाह्य लिङ्कहरूसम्पादन

ढाँचा:World Heritage Sites in Côte d'Ivoire