केन्द्रीय अमेरिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

केन्द्रीय अमेरिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची निम्न रहेका छन् :-

बेलिजका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

कोस्टारिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

एल साल्भादोरका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

ग्वाटेमालाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

होन्डुरसका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

निकाराग्वाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

पानामाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूचीसम्पादन

बाह्य लिङ्कहरूसम्पादन