नेपाल सरकार

नेपाल सरकार (English: The Government of Nepal), नेपालको कार्यकारी निकाय र केन्द्रीय सरकार हो। राजतन्त्रको उन्मूलन गर्नुअघि, यसलाई आधिकारिक रूपमा श्री ५ को सरकार भनिन्थ्यो ।

राज्यको प्रमुख राष्ट्रपति हो र प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुखको स्थितिमा राहन्छन। राष्ट्रपति को भूमिका औपचारिक रुपको छ किनकी सरकारको सबै काम संसदद्वारा नियुक्त गरिएको प्रधानमंत्रीद्वारा गरिन्छ। सबै संवैधानिक निकायहरुको प्रमुखलाई संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त गरिन्छ सिवाय महान्यायवक्ता जसको नियुक्ति राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमंत्रीको सिफारिशमा हुन्छ।