ढाँचा:क्षेत्रका आधारमा एसियाका राजधानीहरू

(ढाँचा:List of Asian capitals by regionबाट अनुप्रेषित)