मुख्य सूची खोल्नुहोस्
जाकार्ता शहर

जाकार्ता इण्डोनेशियाको राजधानी शहर हो ।