नेपालका महिला व्यक्तित्वहरू

नेपालका प्रभावशाली महिलाहरूको बारेमा यो लेखमा चर्चा गरिएको छ तर शीर्षक भन्दा बाहिरका केही अन्य सूचिहरु पनि दिइएका छन् ।


नेपालका केही प्रभावशाली महिलाहरू निम्नानुसार छन्।

मिस नेपालसम्पादन

विश्वसुन्दरीसम्पादन

सामाजिक विषयवस्तुसम्पादन

विश्वका प्रभावशाली महिलाहरूसम्पादन

हलिवुड नायिकाहरूसम्पादन

वलिवुड नायिकाहरूसम्पादन

नेपाली नायिकाहरूसम्पादन

नेपाली गायिकाहरूसम्पादन

  1. कोइलीदेवी
  2. तारादेवी
  3. अरुणा लामा
  4. कुन्ती रोकाया
  5. कोमल ओली

भारतीय महिलासम्पादन

महिला सम्बन्धि सम्मेलनहरूसम्पादन