भूपरिवेष्ठित राष्ट्र

भूपरिवेष्ठित राष्ट्र वा राज्य एक सार्वभौम राष्ट्र हुन्छ जुन चारै तिरबाट पूर्ण रूपले जमीनले घेरिएको हुन्छ । साधारण भाषामा भन्नु पर्दा जुन राष्ट्रको सीमा वा तटीयरेखा मात्रै स्थल वा कुनै बन्द सागरसँग भेट्छ भने सो राष्ट्रलाई भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भनिन्छ । आंशिक रूपले मान्यता प्राप्त राष्ट्रहरूलाई जोडेर विश्वमा जम्मा ४८ भूपरिवेष्ठित राष्ट्र रहेको छ । प्रमुख महादेशहरूमा उत्तर अमेरिकाअस्ट्रेलिया भित्र कुनै भूपरिवेष्ठित राष्ट्र छैन ।

हरियो रङमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको नक्सा

भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको सूचीसम्पादन

एउटै देशले घेरिएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रसम्पादन

तीनवटा यस्ता राष्ट्रहरू छन जो चारै तिरबाट एउटै राष्ट्रले घेरिएका छन:

दुई राष्ट्रले घेरिएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्रसम्पादन

सातवटा यस्ता राष्ट्रहरू छन जो मात्र दुई राष्ट्र द्वारा घेरिएका छन:

To this group could be added two de facto states with no or limited international recognition:

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन