विकिपिडिया:अनुवाद आवश्यक पृष्ठहरू


Multituberculata (कुरा गर्ने) २३:५९, १ जुलाई २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा अङ्ग्रेजी हो। Nirajan pant (कुरा गर्ने) २३:०१, १ जुलाई २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा हिन्दी हो। परीक्षण सम्पादन गर्दै Pitambar Bhattarai (कुरा गर्ने) १९:१५, ४ जुलाई २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा अङ्ग्रेजी हो। निर्मल दुलाल (कुरा गर्नुहोस) १२:४४, २३ अगस्त २०२० (नेपाली समय)

यो लेखको मूल भाषा हिन्दी हो। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १३:१३, ४ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा हिन्दी हो। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०८:३३, ६ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा हिन्दी हो। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १५:१९, ६ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा हिन्दी हो। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १५:४९, ६ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा हिन्दी हो। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १५:५२, ६ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा अङ्ग्रेजी हो। Saroj Uprety (कुरा गर्ने) १९:२३, ९ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

  सफल भयो @Bishaldev100: अतिरिक्त हिज्जे सुधार आवश्यक--Saroj Uprety (कुरा गर्ने) १५:१४, २१ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा अङ्ग्रेजी हो। Saroj Uprety (कुरा गर्ने) १८:३१, १२ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) २१:४७, १२ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा अङ्ग्रेजी हो। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १०:०६, १४ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १०:०८, १४ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा अङ्ग्रेजी हो। Saroj Uprety (कुरा गर्ने) ०९:१६, १९ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा अङ्ग्रेजी हो। Saroj Uprety (कुरा गर्ने) १०:५३, १९ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा बङ्गाली हो। निर्मल दुलाल (कुरा गर्नुहोस) ०९:२७, २५ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

@हिमाल सुबेदी:- त्यहाँ एउटा quote बङ्गाली भाषामा रहेको तथा केही सन्दर्भहरूको पनि त्यही अवस्था छ। --निर्मल दुलाल (कुरा गर्नुहोस) १०:५१, २७ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]
सन्दर्भ मूल भाषामा हुनुपर्दछ। यसमा कुनै समस्या छैन।--Saroj Uprety (कुरा गर्ने) ११:४४, २७ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

@Saroj Uprety and हिमाल सुबेदी: भाईहरू त्यो कुरा मलाई पनि थाहा छ। मैले त्रुटी नभई यो ट्याग हालेको हैन के। मैले ट्याग राख्दासम्म त्यहाँ बङ्गाली भाषाको उक्ति थियो र एउटा उदाहरण - <ref name="BDP-আবারও রিয়াজ-শাবনূর" >{{वेब स्रोत|युआरएल=http://www.bd-pratidin.com/entertainment/2014/11/01/40640 |शीर्षक=আবারও নিয়মিত রিয়াজ-শাবনূর |मिति=१ नोभेम्बर २०१४ |कार्य=দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন|प्रकाशक=শোবিজ প্রতিবেদক |पहुँचमिति=१ नोभेम्बर २०१४ |भाषा=বাংলা }}</ref> यो सन्दर्भमा "भाषा=বাংলা" नभई "भाषा=बङ्गाली" हुनु पर्ने होला नि, यस्ता अरु पनि छन् कुनै अङ्ग्रेजीको सन्दर्भमा पनि बङ्गाली शब्दहरू छन् जस्तो लाग्छ। त्यो सुधार गरेर ट्याग हटाउँदा हुन्छ। निर्मल दुलाल (कुरा गर्नुहोस) १७:०४, २७ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा यान्त्रिक अनुवाद हो। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १४:५६, २ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:३८, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:४१, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:४१, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:४१, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:४२, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:४३, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय) अनुवाद पूरा Bishal Shrestha Bishaldev १९:४७, १ मे २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:४३, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:४३, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:४३, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:४४, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:४४, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:४५, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:४७, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:४८, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:५३, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:५३, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:५३, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:५३, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:५३, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:५४, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २२:००, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २२:००, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २२:०१, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २२:०१, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २२:०१, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २२:०२, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २२:०२, २९ नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने ०९:४८, ३० नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने ०९:५५, ३० नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने ०९:५७, ३० नोभेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २२:३०, ९ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

अनुवाद पूरा भयो। Bishal Shrestha कुरा गर्ने Bishaldev ०७:०२, ३ अप्रिल २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा हिन्दी हो। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०७:३०, १० डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने १४:४८, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२१, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२२, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२२, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२३, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२४, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२४, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२५, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२६, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२७, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२७, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२८, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२९, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२९, १६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २०:२३, २६ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२८, १ जनवरी २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २१:२९, १ जनवरी २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २०:०५, ५ जनवरी २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने ०९:१८, २६ जनवरी २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने २३:०९, २७ जनवरी २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा अङ्ग्रेजी हो। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०९:३४, ११ फेब्रुअरी २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने १४:५५, ३ मार्च २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा अङ्ग्रेजी हो। निर्मल दुलाल (कुरा गर्नुहोस) १०:३९, ४ मे २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। निर्मल दुलाल (कुरा गर्नुहोस) १६:११, ५ मे २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा हिन्दी हो। बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) २०:१७, १४ मे २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

यो लेखको मूल भाषा uncertain हो। हिमाल सुबेदी कुरा गर्ने १२:२४, १८ सेप्टेम्बर २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]