१३ जुन २०२४ नेपाली विकिपीडियामा अहिले सम्म ३१,५९५ लेखहरू छन।