तराई

अन्नको भण्डार को नामले परिचित

तराई ("भिजेको जमीन") हिमालयको फेदिमा, भारत, नेपालभूटान समेटेको, पश्चिममा यमुना नदी देखि पूर्वमा ब्रम्हपुत्र नदी सम्मको समथल, घाँसे मैदान र जङ्गलहरू भएको जमीनको क्षेत्र हो। तराई देखि माथि (उत्तर)को क्षेत्रलाई भाबर भनिन्छ।

Aerial view of Terai plains near Biratnagar, Nepal

मौसमसम्पादन

Biratnagar, 26°N, 87°E
जलवायु तालिका
फेमामेजुजुसेनोडि
 
 
 
२३
 
 
१३
 
२६
११
 
 
१९
 
३२
१४
 
 
५३
 
३४
२०
 
 
१७०
 
३३
२३
 
 
३४१
 
३३
२५
 
 
५५९
 
३२
२६
 
 
३५९
 
३३
२६
 
 
३११
 
३२
२४
 
 
८९
 
३१
२२
 
 
१२
 
२८
१४
 
 
 
२५
१०
सेल्सियस तापक्रममा अधिकतम र न्यूनतम औसत
मिलिमिटरमा वर्षाको कुल मात्रा
स्रोत: Levoyageur
Chandigarh, 30°N, 77°E
जलवायु तालिका
फेमामेजुजुसेनोडि
 
 
३३
 
२०
 
 
३९
 
२३
 
 
३०
 
२८
१३
 
 
 
३५
१९
 
 
२८
 
३८
२३
 
 
१४५
 
३९
२५
 
 
२८०
 
३४
२४
 
 
३०८
 
३३
२३
 
 
१३३
 
३३
२२
 
 
२२
 
३२
१७
 
 
 
२७
११
 
 
२२
 
२२
सेल्सियस तापक्रममा अधिकतम र न्यूनतम औसत
मिलिमिटरमा वर्षाको कुल मात्रा
स्रोत: World Weather Information Service


बाह्य लिङ्कसम्पादन