नेपालका विकास क्षेत्रहरू

नेपाललाई वि.सं. २०१९ मा १४ अञ्चलमा बर्गिकरण गरीएकोछ र उक्त अञ्चलहरूलाई ७५ जिल्लामा बर्गिकरण गरीएको छ । १४ प्रशासकीय अञ्चलहरूलाई ५ समूहमा बिभाजित गरी वि.सं. २०२९ र २०३१ मा ५ विकास क्षेत्रहरूको निर्माण गरिएको थियो। ४ विकास क्षेत्रहरूमा ३-३ अञ्चलहरू छन् भने १ विकास क्षेत्रमा २ वटा मात्र अञ्चलहरू छन् । विकास क्षेत्रहरूको निर्माण गर्दा सम्पूर्ण विकास क्षेत्रहरूमा हिमाल, पहाडतराईको भू-भाग पर्ने गरी अञ्चलहरूलाई समेटिएको छ ।

नेपालका विकास क्षेत्रहरू:
  सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र
  मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र
  पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र
नेपालका विकास क्षेत्रहरू
क्रम संख्या विकास क्षेत्र अङ्ग्रेजीमा नाम सदरमुकाम
पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र Eastern Development Region धनकुटा
मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र Central Development Region काठमाडौँ
पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र Western Development Region पोखरा
मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र Mid-Western Development Region बिरेन्द्रनगर
सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र Far-Western Development Region दिपायल

विकास क्षेत्रका सदरमुकाम सम्पादन गर्नुहोस्

 
 
(बिरेन्द्रनगर)
 
(दिपायल)
 
(धनकुटा)
 
(पोखरा)
(सदरमुकाम)

हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सामग्री सम्पादन गर्नुहोस्