शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय

नेपाल सरकार

शिक्षा मन्त्रालय नेपालमा शिक्षा सम्बन्धि कार्यहरू गर्ने नेपाल सरकारको सर्वोच्च निकाय हो। यस मन्त्रालयको मुख्य कार्य नेपालभरि गरिने शैक्षिक क्रियाकलापहरूको व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्नु गराउनु हो। देशमा सञ्चालित सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाहरूको संरक्षण गरी सञ्चालनका लागि योजना, व्यवस्थापन र सेवा उपलब्ध गराउने यस मन्त्रालयको मुख्य दायित्व हो।

शिक्षा मन्त्रालय

शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पूरा गर्नको लागि मन्त्रालय, केन्द्रीय तथा अर्न्तर्गतका निकाय एवं सम्वद्ध स्वायत्त संस्थाहरू कार्यरत छन्। २०५७ वैशाख ६ गते नेपाल सरकारले यस मन्त्रालयभित्र खेलकुद पनि गाभी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय नामाकरण गरेको छ।

इतिहाससम्पादन

वि.सं. २००७ सालको परिवर्तन पछि स्थापित पहिलो सरकार संगै यसको स्थापना भएको हो।

कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीसम्पादन

 • शिक्षा नीति, योजना र कार्यक्रमहरूको तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन सम्बन्धी,
 • शिशु, प्राथमिक, निम्न माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा उच्चशिक्षा, दूरशिक्षा,
 • अनौपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, जनसङ्ख्यापौष्टिक आहार कार्यक्रम सम्बन्धी,
 • प्राविधिक, व्यवसायिक, नैतिक तथा शारीरिक शिक्षा सम्बन्धी,
 • शिक्षक तालीम र शैक्षिक जनशक्ति विकास सम्बन्धी नैतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी,
 • शैक्षिक संस्थाहरू सम्बन्धी,
 • विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धी,
 • खुला प्रतियोगिताबाट मनोनयन हुने छात्रवृत्ति, विदेशमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न जाने तथा
 • विदेशीहरूलाई नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न आउने स्वीकृति दिने सम्बन्धी,
 • पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी,
 • शिक्षा सम्बन्धी सर्वेक्षण, तथ्याङ्क तथा अनुसन्धान सम्बन्धी,
 • पुस्तकालय, वाचनालयहरू सम्बन्धी,
 • शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय
 • संस्थाहरूसँग सम्पर्क तथा समन्वय सम्बन्धी,
 • शिक्षा सम्बन्धी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्झौताहरू सम्बन्धी, नेपाल बालचर (स्काउट) सम्बन्धी,
 • जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र सम्बन्धी,
 • युनेस्को तथा इसिमोडसँग सम्पर्क तथा समन्वय सम्बन्धी,
 • युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन सम्बन्धी,
 • युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, तालीम र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार र सम्मेलनहरू सम्बन्धी,
 • युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्ध, सम्पर्क र समन्वय सम्बन्धी,
 • सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाहरूद्वारा कार्यान्वयन गरिएका युवा खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको नियमित तथा आवधिक मूल्याङ्कन र समीक्षा सम्बन्धी,
 • युवा जनशक्ति परिचालन एवम् तत्सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको नियमित र आवधिक मूल्याङ्कन सम्बन्धी,
 • खेलकुद सम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलापहरू सम्बन्धी,
 • राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् तथा खेलकुद सम्बन्धी अन्य संस्थाहरू सम्बन्धी,
 • नेपाल शिक्षा सेवा सम्बन्धी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सुरू नियुक्तिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र बढुवामा गणना हुने सम्बन्धित विषयको शैक्षिक योग्यताको निर्धारण तथा विभागीय कारवाही आदि सम्बन्धी।

मन्त्रालय अर्न्तर्गतका निकायहरूसम्पादन

आयोगहरूसम्पादन

विश्वविद्यालयहरूसम्पादन

परिषदहरूसम्पादन

पुस्तकालयहरूसम्पादन

अन्य निकायहरूसम्पादन

आधिकारीक वेबसाईटसम्पादन

www.moe.gov.np