hi-1

यह सभ्य हिन्दी भाषामें प्रारंभिक कक्षा का प्रदान कर सकते हैं।

NE यो प्रयोगकर्ता नेपाली भाषाको जानकार हुनुहुन्छ।
en-2 This user has intermediate knowledge of English.


This contributor to Wikipedia is a male.
यी प्रयोगकर्ता नेपालबाट हुनुहुन्छ।
यो प्रयोगकर्ताको समय रेखा UTC+05:45 हो ।
यो प्रयोगकर्ता धूम्रपान गर्नुहुन्न ।
This user can translate Nepali to English
यो प्रयोगकर्ता प्रकृति प्रेमी हुनुहुन्छ ।
यो प्रयोगकर्ता खेलकुदमा रुची राख्नुहुन्छ ।
यो प्रयोगकर्तालाई मनपर्ने खेल क्रिकेट हो।
यो प्रयोगकर्ताको फेसबुक प्रोफाइल छ।
यो प्रयोगकर्ताको Twitter प्रोफाइल छ ।
यो प्रयोगकर्ताको Instagram प्रोफाइल छ।
यो प्रयोगकर्ता हटक्याट प्रयोग गर्नुहुन्छ ।
यो प्रयोगकर्ता शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन गर्नुहुन्छ ।
यो प्रयोगकर्ताको गूगल+ प्रोफाइल छ ।
ओपेरायो प्रयोगकर्ता विकिपिडिया सम्पादनको लागि ओपेरा सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ।
३००+यो प्रयोगकर्ताले विकिपिडियामा ३०० भन्दा बढी योगदान गरेका छन्।