Babel
en-4 This user is able to contribute with a nearly native level of English.
Hi-2यह सदस्यमध्यम स्तरकी हिन्दी भाषा जानते है।
ne यो प्रयोगकर्ता आधारभूत स्तरको नेपाली जान्नु हुन्छ।