Babel
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
ne यो प्रयोगकर्ता आधारभूत स्तरको नेपाली जान्नु हुन्छ।
hi ये प्रयोगकर्ता हिन्दी भाषा केजानकार हैँ।

No. of active users: ८८
No. of admins: ७
No. of articles: ३१,७९५
No. of edits  : ९९६,८५१
No. of files  : १,२३३
No. of pages : ९९,७९९
No. of users  : ५२,४२३