प्रयोगकर्ता:Bhawani Gautam/Userboxes

Babel

WCI logo white border.svg

उत्कृष्ट विकिमीडियन सम्मान (NWR-2011) प्राप्त विकिपीडियन।
No Religion.svg This user believes any universe would be a happier, safer and saner place if there were no religion.
No Religion.svg यदि धर्म थिएन भनें यो ब्रह्माण्ड खुशहाल, समझदार र सुरक्षित हुने थियो, यो मेरो विश्वास हो।
Male Icon.svgयो प्रयोगकर्ता पुरुष हुनुहुन्छ ।
Neप्रयोगकर्ता नेपाली भाषाको मातृभाषी हुनुहुन्छ ।
ne प्रयोगकर्ता अग्रिम स्तरको नेपाली जान्नु हुन्छ।
opera यो प्रयोगकर्तासंग भारतको नागरिकता छ।
sa-3 एषः उपयोजकः उत्तम संस्कृते लिखितुं शक्नोति.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Hi-3यह सदस्य हिन्दी भाषा में प्रवीण है।
Ezra Cornell's first book.jpg यो प्रयोगकर्ताले उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल गर्नुभएको छ ।
Hi-3यह सदस्य हिन्दी भाषा में प्रवीण है।
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Trans krish.jpgThis user can translate Nepali to English.
Anu.jpgयो प्रयोगकर्ता अंग्रेजी भाषाका लेखहरू अनुवाद गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ ।
No smoking symbol.svgयो प्रयोगकर्ता धूम्रपान गर्नुहुन्न ।
N icon sport.pngयो प्रयोगकर्ता खेलकुदमा रुची राख्नुहुन्छ ।
Orange in Nepal.JPGयो प्रयोगकर्ता प्रकृति प्रेमी हुनुहुन्छ ।
शिक्षक यी प्रयोगकर्ता शिक्षक हुनुहुन्छ।