Babel
ne यो प्रयोगकर्ता आधारभूत स्तरको नेपाली जान्नु हुन्छ।
en-1This user knows basic English.

email