मेरो नाम परशुराम काफ्ले हो

Babel
ne प्रयोगकर्ता अग्रिम स्तरको नेपाली जान्नु हुन्छ।
Hi-2यह सदस्यमध्यम स्तरकी हिन्दी भाषा जानते है।
en-2 This user has intermediate knowledge of English.