Kaulder Vin
स्वयंसेवक योग्दानकर्ता, सम्पादक, विकिमिडिया फाउन्डेसन
Pokemon Go

मेरो बारेमा

मैले स्वयंसेवक योग्दानकर्ता, सम्पादकको रूपमा सम्पादन गर्ने गरेको छु ।

मेरा कार्यहरू

मद्वारा गरिसकिएका कार्यहरू यहाँ हेर्नुहोस् ।

सम्पर्क

Babel प्रयोगकर्ता जानकारी
ne-N यो प्रयोगकर्तासँग नेपाली पैदायसी ज्ञान छ ।
en-3 This user has advanced knowledge of English.
hi-2 इस सदस्य को हिन्दी का मध्यम स्तर का ज्ञान है।
Anu.jpgयो प्रयोगकर्ता अंग्रेजी भाषाका लेखहरू अनुवाद गर्ने क्षमता राख्नुहुन्छ ।
भाषा अनुसार प्रयोगकर्ताहरू