मुख्य सूची खोल्नुहोस्

रेडियम मोडर्न पेरियोडीक टेबलको एक तत्त्व हो। ढाँचा:Infobox रेडियम

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन