विकिपिडिया:अपुरो

विकिपिडियामा अपुरो भन्नाले एक छोटो लेखलाई जनाउँछ जसलाई बिस्तार गर्नु आवश्यक छ।

सामान्यतया अपुरो भन्नाले पुरा भइ नसकेको कुरा


खनदह भन्नाले खनाल हरु को पुर्खौली थलो भनेर पनि चिनिनन्छ