विकिपिडिया:अपूर्ण लेख

(विकिपिडिया:अपुरोबाट अनुप्रेषित)

विकिपिडियामा अपुरो भन्नाले एक छोटो लेखलाई जनाउँछ जसलाई विस्तार गर्नु आवश्यक छ। सामान्यतया अपुरो भन्नाले पुरा भइ नसकेको कुरा जनाउँछ।