मुख्य सूची खोल्नुहोस्

कोबाल्ट एक पेरियोडीक टेबलमा पर्ने रासायनिक तत्त्व हो।यस तत्वको रसायनिक संकेत Co हो र यसको आणविक संख्या २७ हो। यो प्राकृतिक रूपमा यौगिक रूपमा मात्र भेटिन्छ। ढाँचा:Infobox कोबाल्ट

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन