सीसा एक पेरियोडीक टेबलमा पर्ने रासायनिक तत्त्व हो।

रासायनिक पदार्थ सम्पादन गर्नुहोस्


ढाँचा:Infobox सीसा

रसायनिक गुणहरू सम्पादन गर्नुहोस्

भौतिक गुणहरू सम्पादन गर्नुहोस्

यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्