सीसा एक पेरियोडीक टेबलमा पर्ने रासायनिक तत्त्व हो।

रासायनिक पदार्थसम्पादन


ढाँचा:Infobox सीसा

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन