मुख्य सूची खोल्नुहोस्


अञ्चल (अङ्ग्रेजी: Zone) ल्याटिन शब्द जोनाबाट उत्पति भएको हो । अञ्चल कुनै पनि क्षेत्र वा विश्वको कुनै क्षेत्र हो भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा १४ ओटा अञ्चल छन ।

नेपालका अञ्चलहरूसम्पादन

भूगोलसम्पादन

स्थानको नाम
क्षेत्र वा अञ्चलको नाम