विष्णुका २४ अवतार

बराहसम्पादन

नारदसम्पादन

नरनारायणसम्पादन

नृसिंहसम्पादन

कुर्मसम्पादन

बुध्दसम्पादन

हाससम्पादन

वामन सम्पादन

राम सम्पादन

कृष्णसम्पादन

मत्स्यसम्पादन

बलरामसम्पादन

धन्वन्तरीसम्पादन

मोहिनीसम्पादन

परशुरामसम्पादन

दत्तात्रेयसम्पादन

वेदव्याससम्पादन

कल्किसम्पादन

व्याससम्पादन

पृथुसम्पादन

ब्रम्हासम्पादन

कपिलसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन