ढाँचा:शीमे-प्र५

(ढाँचा:Db-notwebhost बाट पठाईएको)

यो ढाँचा शीघ्र मेट्नुपर्ने पृष्ठका लागि ट्याग गर्न प्रयोग गरिन्छ । जुन, विकिपिडियाको शीघ्र मेट्नुपर्ने मापदण्डको शिमे प्र५ कारण भित्र पर्दछ । प्रत्येक मापदण्डका लागि छुट्टै ढाँचा छ, कृपया – दायाँको तालिकामा हेर्नुहोला ।

यो ढाँचा प्रयोग भएका पृष्ठ: श्रेणी:मेटाउनु पर्ने पृष्ठहरूश्रेणी:विकिपिडियाको दुरुपयोग गरिएका शीघ्र मेट्नुपर्ने उम्मेदवारहरू श्रेणी मा राखिन्छन् ।

प्रयोगसम्पादन

{{शीमे-प्र५}} पृष्ठको शीर्षमा राखिएको हुनुपर्दछ ।

मापदण्डसम्पादन

{{db-u5}}

यो ढाँचाको सबैभन्दा आधारभूत रूप हो ।

{{db-u5|bot=उदाहरणबोट}}

बोट खाताहरूको |bot= मापदण्डले समीक्षकलाई पृष्ठ स्वचालित प्रक्रियाद्वारा मेट्नका लागि ट्याग गरिएको छ भनी निर्दिष्ट गर्नेछ ।

यो पनि हेर्नुहोससम्पादन