ढाँचा:Di-no permission

प्रयोगसम्पादन

सीधै यो ढाँचाको प्रयोग नगर्नुहोला । सट्टामा, यसको प्रयोग गर्नुहोस्:

{{subst:npd}}

यसले {{di-no permission}} ढाँचामा, मिति date= मापदण्ड पहिले नै थपेको हुन्छ ।

यस ढाँचाले श्रेणीहरूलाई श्रेणी:अनुमति नभएका सबै विकिपिडिया फाइलहरूमा वर्गीकृत गर्नेछ।