ढाँचा:Di-fails NFCC

प्रयोगसम्पादन

{{Di-fails NFCC |date= |1= |2= |3a= |3a-instances= |3b= |4= |5= |6= |7= |8= |9= |10a= |10b= |10c= }}

यस ढाँचाले श्रेणीहरूलाई श्रेणी:विवादित गैर-मुक्त विकिपिडिया फाइलहरूमा वर्गीकृत गर्नेछ।