ढाँचा:शीमे-सा३

यो टेम्पलेट शीघ्र मेट्नुपर्ने पृष्ठका लागि ट्याग गर्न प्रयोग गरिन्छ । जुन, विकिपिडियाको शीघ्र मेट्नुपर्ने मापदण्डको सा३. अन्तर्गतको कारण भित्र पर्दछ । प्रत्येक मापदण्डका लागि छुट्टै टेम्पलेट छ, कृपया – दायाँको तालिकामा हेर्नुहोला ।

यो टेम्पलेट प्रयोग भएका पृष्ठ: बर्बरता भएका मेटाउनु पर्ने पृष्ठहरू श्रेणी मा राखिन्छन् ।

प्रयोगसम्पादन

यो टेम्पलेट मेटिने पृष्ठको शीर्ष भागमा राखिएको हुनुपर्छ ।

मापदण्डहरूसम्पादन

{{db-g3}}

यो टेम्पलेटको सबैभन्दा आधारभूत रूप हो ।

{{db-g3|bot=ExampleBot}}

बोटहरूले |bot= प्यारामिटरको उल्लेख गर्नेछन् ।

यो पनि हेर्नुहोससम्पादन