विकिपिडिया:प्रमुख समाचार

Cscr-featured.svg
प्रमुख समाचार महत्वपूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई मिलाएर राखिएको एक खण्ड हो जुन नेपाली विकिपिडियाको मुख्य पृष्ठमा प्रमुख समाचारमा देखिनेछ।


नाफ्ताली बेनेट
नाफ्ताली बेनेट