• नयाँ रासायनिक तत्व
    • शुरुआती खोज र तत्वको आधिकारिक नामकरण दुवै खबर बेग्ला-बेग्लै

चुनाव तथा राज्यहरुको प्रमुख

सम्पादन गर्नुहोस्

अन्य प्रमुख खेल प्रतियोगिता

सम्पादन गर्नुहोस्

निम्नलिखितको उद्घाटन र समापन समारोह:


निम्नलिखितको उद्घाटन समारोह: