इस्लाम धर्ममा धार्मिक आस्था राख्ने व्यक्तिहरूलाई मुसलमान भनिन्छ। मुसलमानको धार्मिक सिधान्त इस्लाम धर्मको धार्मिक ग्रन्थ कुरआन मा आधारित छ ।

मुसलमान

यी पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्