मुख्य सूची खोल्नुहोस्
मुसलमान

इस्लाम धर्ममा धार्मिक आस्था राख्ने व्यक्तिहरुलाई मुसलमान भनिन्छ। मुसलमानको धार्मिक सिधान्त इस्लाम धर्मको धार्मिक ग्रन्थ कुरआन मा आधारित छ ।