मुख्य सूची खोल्नुहोस्
मिन्स्क शहर

मिन्स्क बेलारुसको राजधानी हो ।