भलुवाजोर जनकपुर अञ्चलको रामेछाप जिल्लामा पर्ने एक गा.वि.स. हो।

हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्