बिहारमा जम्मा ३८ जिल्लाहरू छन् जो ९ प्रमण्डलहरूमा बाँडिएकाछन्। जिल्लाहरू यस प्रकार छन् [१]

सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्