नालन्दा जिल्ला

नालन्दा जिल्ला भारतको बिहार प्रान्तको पटना प्रमण्डल अन्तर्गत एक शहरजिल्ला हो।