बक्सर जिल्ला

बक्सर जिल्ला भारतको बिहार प्रान्तको पटना प्रमण्डल अंतर्गत एक सहरजिल्ला हो।

सन्दर्भ सामाग्रीसम्पादन