जमुई जिल्ला

जमुई जिल्ला भारतको बिहार प्रान्तको मुंगेर प्रमण्डल अंतर्गत एक शहरजिल्ला हो।