जहानाबाद जिल्ला

जहानाबाद जिल्ला भारतको बिहार प्रान्तको मगध प्रमण्डल अंतर्गत एक शहरजिल्ला हो।