सहरसा जिल्ला

सहरसा जिल्ला भारतको बिहार प्रान्तको कोसी प्रमण्डल अंतर्गत एक सहर तथा जिल्ला हो।

सन्दर्भ सामाग्रीसम्पादन