तिलौराकोट राज्य

भगवान गौतम बुद्धका बाबूको राज्य। यो हाल नेपालको कपिलवस्तु जिल्लामा पर्दछ।