डिसी विद्युत

जुन विद्युतका ध्रुवहरु परिवर्तन हुदैँनन् त्यस्तो विद्युतलाई डीसी विद्युत भनिन्छ । साधरणतया सेल ब्याट्री, फोटो सेल आदिबाट उत्पादन हुने विद्युत डीसी विद्युत हो ।